top of page
Interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem
zakonu krzyżackiego w świetle źródeł
archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych
 
 
Projekt badawczy 2bH 15 0078 83
finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
moduł Rozwój 2b

projekt badawczy

 

 

Celem badań jest próba odpowiedzi na podstawowe pytania związane z budową, topografią, układem przestrzennym i funkcjonowaniem zamków krzyżackich na obszarze ziemi chełmińskiej. Do badań zakwalifiowano pięć obiektów: Papowo Biskupie, Bierzgłowo, Unisław, Starogród, Lipienek.

 

W ramach planowanych etapów badawczych przeprowadzone zostaną interdyscyplinarne studia historyczne, archeologiczno-architektoniczne i przyrodnicze zamków ziemi chełmińskiej obejmujące zagadnienia historii, architektury, sztuki, kultury materialnej, w tym analizy archeozoologiczne, geomorfologiczne (rekonstrukcja środowiska w okresie budowy, użytkowania oraz zniszczenia tych budowli) i dendrochronologiczne.

 

Badania obiektów wybranych do realizacji tego projektu zostaną przeprowadzone przy użyciu metod badań nieinwazyjnych, archeologiczno-architektonicznych oraz analiz przyrodniczych.

 

Wytypowane do badań obiekty podzielono na dwie grupy:

 

- zamki zachowane do dziś, których rozpoznanie prowadzone będzie dwutorowo - przy użyciu obu metod badawczych (inwazyjnych i nieinwazyjnych)

 

- zamki, które nie zachowały się do czasów współczesnych i ich rozpoznanie prowadzone będzie przede wszystkim przy użyciu metod nieinwazyjnych, a na podstawie uzyskanych wyników podjęta zostanie decycja o przeprowadzeniu bardziej szczegółowych studiów wykorzystując już metody typowe dla badań archeologicznych (sondażowych i szerokopłaszczyznowych).

 

Realizowany będzie również program, którego celem jest weryfikacja źródeł historycznych dotyczących wszystkich obiektów; obok badań archeologicznych istotne znaczenie bedą mieć szczegółowe analizy obejmujące archeozoologię, geomorfologię, dendrochronologię, rekonstrukcję kultury materialnej (analizy ceramologiczne, przedmiotów szklanych itp.) oraz prace konserwatorskie zmierzające nie tylko do zabezpieczenia pozyskanych podczas badań źródeł materialnych, ale również rekonstrukcji niektórych zabytków.

 

 

WYKONAWCY

Badania realizowane są przez Instytut Archeologii, Zakład Archeologii Architektury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z:

 

 

 

 

 

bottom of page