top of page

Badania nieinwazyjne zamku w Starogrodzie

We wrześniu kontynuowaliśmy badania nieinwazyjne zamku w Starogrodzie. Tym razem skupiliśmy się na zamku wysokim. Przede wszystkim staraliśmy się rozpoznać jego formę i głebokość zalegania reliktów murowanych. Badania geofizyczne prowadzone były na ograniczonym terenie, ale wyniki są bardzo obiecujące. Udało się zarejestrować fragment murów wraz z narożnikiem co daje nadzieję na to, że pozostałe jego części zachowały się do dziś...

Poprzednie wiadomości

Idź do

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
bottom of page